ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

Ammarin tv

The content on this website is protected by copyright. Phytothérapie : où en ammarin tv la recherche ? Ses vertus curatives sont bien connues des médecines chinoise et ayurvédique.

Formes et préparations : décoctions, tisanes, macérations, infusions, poudres, comprimés, confitures, gélules, ampoules, sirops, gels, jus. Carminatif et anti-infectieux, il intervient également dans les troubles intestinaux tels que ballonnements, flatulences et diarrhée. Pour les problèmes respiratoires, il est utilisé comme expectorant en cas de bronchite. Grâce à ses antioxydants, il est également préconisé dans la prévention du vieillissement des cellules. En stomatologie, il soulage les personnes sujettes aux aphtes ou aux gingivites et est utile lors des poussées dentaires des nourrissons.

A utiliser aussi pour traiter les maux de gorge. Cette plante est également connue pour ses bienfaits contre l’ hypertension artérielle et l’asthénie. Ce sont les Arabes et notamment Avicenne, célèbre médecin persan du XIe siècle, qui vont les premiers mettre en évidence les qualités médicinales du tamarin. Ce fruit est alors préconisé pour calmer la fièvre, soigner la constipation et la dysenterie. Description botanique du tamarinD’une très grande longévité, le tamarin est originaire d’Afrique.