ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

อูมา เธอร์แมน

There is no อูมา เธอร์แมน yet for this translation. 4 Нух и его сыновья Сим, Хам и Иафет.

Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Тувал, Мешех и Тирас. Элиса, Фарсис, а также киттеи и роданеи. Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Нимрода, который стал первым на земле могучим воином. Елам, Ашшур, Арфаксад, Луд и Арам. Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах. Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага.

Елифаз, Рагуил, Иеуш, Иалам и Корах. Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, Дишон, Ецер и Дишан. Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам. Бела, сын Беора, чей город назывался Динхава. 44 После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45 После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян. 46 После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. 47 После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки. 48 После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки. 49 После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора. 50 После смерти Баал-Ханана царём вместо него стал Хадад. 1:5 Слово сыновья также может означать потомки или народы.

Многие из этих имён известны как исторические названия народов. Причерноморье и говоривший на языке, принадлежавшем к иранской группе индоевропейской семьи языков. 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово еврей. God has provided a window of opportunity to open His Word for people in rural China.