ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

ประเทศแคเมอรูน

2561 ตรงกับ วันที่ 9 ประเทศแคเมอรูน พ. 2562 ตรงกับ วันที่ 28 กันยายน พ.

2563 ตรงกับ วันที่ 16 กันยายน พ. 2564 ตรงกับ วันที่ 5 ตุลาคม พ. 2565 ตรงกับ วันที่ 24 กันยายน พ. 2501 ดินแดนภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสได้รับสิทธิในการปกครองตนเอง โดยมีนาย Ahmadou Ahidjo ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะกลายเป็นสาธารณรัฐแคเมอรูน เมื่อได้รับเอกราช ในวันที่1 มกราคม พ.

2503 และมีนาย Ahmadou Ahidjo ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรก ต่อมา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ. 25 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ. Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand All rights Reserved. 37 ล้าน USD ไทยนำเข้า 7 หมื่น USD ไทยได้ดุลการค้า 40.