ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

ตลาดหนองบัว

2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14. 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ. 15 มกราคม ตลาดหนองบัว ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มจาน ม. 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.

20 ธันวาคม 2561 นายสุนทร แสงดารา ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ และเกษตรกร อ. 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ. 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่ ศพก. 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมศูนย์เครือข่าย ศพก.

11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนามั่ง ต. 1- 10 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติงานทำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบในไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ ต. 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุดรธานี ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ อบต. 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง ดำเนินการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด ตชด.

16 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีโนนแดง บ้านลานเต ม. 2562 ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 14. 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์ยรรยง ภูจอมจิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ. 15 มกราคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มจาน ม. 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.

20 ธันวาคม 2561 นายสุนทร แสงดารา ปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลย์รักษ์ และเกษตรกร อ. 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสร้างคอม จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ที่ศูนย์เครือข่าย ศพก. 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจักษ์ศิลปาคม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ. 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอหนองหาน ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ที่ ศพก. 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี จัดฝึกอบรมศูนย์เครือข่าย ศพก.