ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

ดิ ฟ ฟิ ว เซอร์

2010 – 2017 Power By www. 2010 – 2017 Power By www. Under the copyright laws, this ดิ ฟ ฟิ ว เซอร์ may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin.

Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Page 4: Battery Information Installing the NiMH Battery Pack connecting to a computer. Page 5: Installing Aa Batteries 2 Plug the small end of the USB cable into Do not attempt to use the device to charge a the mini-USB port. 3 Plug the USB end of the cable into the AC Attempting to charge a battery that was not adapter or a computer USB port.

Pinch two fingers together to zoom out. Spread two fingers to zoom in. Select Search Near to search near 1 Select the user key. The default function of the user key marks waypoint, your current location, or a a waypoint. Waypoint 5 Select a unit of measure. When averaging, the device takes 6 Enter the distance, and select several readings at the same location and 7 Select Save. Page 9: Finding An Address 5 Enter the house number.

For more information, go 6 Enter the street. Routes Finding a Location by Name A route is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final 1 Select Where To? Page 10 Move Up or Move 1 Select Route Planner. To insert an additional point on the route, select Insert. The additional point is inserted before the point you are editing. Page 11: Navigating Using Tracback This can be helpful when finding your way back to camp Method. Page 12: Viewing Track Information Viewing the Elevation Plot of a You can archive saved tracks to save Track memory space.