ข่าวฟุตบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล ผลบอลสด หน้าแรก โปรแกรมบอลพรุ่งนี้ ไฮไลท์ฟุตบอล

การ ผ่าตัด เอ็น ไขว้ หน้า

Normal color for race,smooth texture, warm to touch, skin turgor,moisture,no edema,no cyanosis,and Jaundice. Symmetry,การ ผ่าตัด เอ็น ไขว้ หน้า shape ,no mass and lesions. Sclera no jaundice and no injection.

External ears no mass,no lesion ,both ears canal normal , no abrasion or inflammation ,tympanic membrane intact. A lot of yellow-brown ear wax. External configuration normal ,mucous membrane pink . Turbinate not enlarged, not injected , no discharge. Mouth Buccal mucous membrane pink , opening salivary gland normal , no dental caries. Lips not pale ,no cyanosis Oropharyx not injected. Soft palate and hard palate no lesion .

Thyroid gland slightly ,moved on swallowing , no bruit . Symmetrical breast size , no discharge or mass. Lungs good expansion, equally, no retraction. No kyphosis , lordosis and scoliosis lumbar. No active pre-cordial, no bulging, no thrill , no having . PMI at 5th ICS ,MLC . Peripheral pulses normal rhythm and equal forcefully.